E-Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Labuan - FTKEE UMP

E-Karnival Pendidikan Kerjaya Kolej Matrikulasi Labuan - FTKEE UMP

Taklimat Dari Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Tarikh: 18/12/2020
Masa: 9am-10.30am

Penceramah: Ts. Dr. Mohd Shafie bin Bakar (FTKEE UMP)

https://youtu.be/UMCa7OYf3mU