Perakuan Akreditasi Penuh Daripada Pihak MQA Bagi 2 Program Pengajian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Perakuan Akreditasi Penuh Daripada Pihak MQA Bagi 2 Program Pengajian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Sekalung penghargaan atas pengiktirafan akreditasi penuh daripada pihak MQA bagi 2 program pengajian di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang (UMP).

1. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa dan Mesin) dengan Kepujian.

2. Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Sistem Komputer) dengan Kepujian.


Print   Email