Penyelidik FTKEE UMPSA Tersenarai 2% Saintis Terbaik Dunia Bagi Dua Kategori Pencapaian

Penyelidik FTKEE UMPSA Tersenarai 2% Saintis Terbaik Dunia Bagi Dua Kategori Pencapaian

Syabas kepada 21 penyelidik UMPSA tersenarai 2% saintis terbaik dunia bagi 2 kategori termasuk seramai 10 penyelidik tersenarai antara 2% saintis terbaik di dunia bagi kategori Pencapaian Sepanjang Kerjaya (Career-Long Achievement) manakala seramai 20 penyelidik UMPSA turut tersenarai dalam Pencapaian Satu Tahun (Single Year Achievement).

Antara yang yang tersenarai dalam kedua-dua pencapaian adalah Profesor Madya Dr. Mohd Herwan Bin Sulaiman (Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik) manakala Profesor Madya Ir. Ts. Dr. Mohd Ashraf Ahmad (Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik) turut tersenarai dalam Pencapaian Sepanjang Kerjaya (Career-Long Achievement).

Pengiktirafan ini merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Elsevier BV, Stanford University baru-baru ini berdasarkan pangkalan data saintis terkemuka (top-cited scientist).

Tahniah! Pensyarah FTKEE UMPSA.


Print   Email